Internationalist Class Solidarity from the United States with the struggling Özak Tekstil Workers in Turkey! (Turkish and English)

For the past 10 days, factory workers at Özak Tekstil, a textile factory in Urfa, southeastern Turkey, have been on strike and fighting heroically against the company, the collaborationist union, and the boss’s regime.

It all started on November 19th, when about 450 workers out of 700 employed at the factory gathered in an assembly and announced that they were leaving the yellow, collaborationist union, Öz İplik-İş (Real Thread Workers Union), a member of the Hak-İş regime trade union confederation, and joining the confrontational union Birtek-Sen (United Textile Workers Union).

The leaders of the company and the Öz İplik-İş leaders reacted by starting to pressure the workers to return to the collaborationist union, summoning them to one-on-one talks in which they were blackmailed, going so far as to threaten the women workers with intrusions into their private lives!

It was when the company went so far as to lay off a worker – on November 27th – that about 450 workers went on strike, first organizing a procession inside the factory and then coming out into the street.

On November 29th, the Urfa governorate issued a ban on demonstrations in the city, the police attacked workers outside the factory, and the leader of Birtek-Sen was arrested and then released.

The next day, the army had deployed to prevent workers from approaching the factory entrance thus allowing scabs to enter. Since December 1st, the army has even erected a wall of iron gates and armored cars to prevent workers from entering the street leading to the factory!

On December 2nd, workers demonstrated in downtown Urfa and were again attacked by police forces.

On December 5th, on the ninth day of the struggle, the company reported the workers to the court for an “illegal strike.”

On Dec. 6th, the army attacked workers with batons and tear gas, arresting 19 workers and three union leaders, including again the head of Birtek-Sen. Resulting in the workers who were continuing to work inside the factory coming out and joining the strike!

This struggle is very important because the area is an industrial district with many other textile factories, including the city of Gaziantep, 150 km west of Urfa, where Turkish and Syrian workers united in a foundry strike last January, dealing a blow to the racist propaganda of the ruling class.

This struggle is important also because it points the way for the entire working class in Turkey on striking and organizing outside and against the regime unions!

The strike has gained national prominence. In the city of İzmir (Izmir), workers who are members of Deriteks, the textile workers’ union that is a member of the Türk-İş regime trade union confederation, staged a demonstration demanding wage increases and expressed solidarity with their struggling class brothers and sisters at Özak Tekstil in Urfa.

This textile factory has among its main clients; Levi Strauss & Co, a United States based company. This is why as workers in the U.S. and as CSAN (Class Struggle Action Network) we want to express our solidarity with our class brothers and sisters at Özak Tekstil, claiming their freedom to organize into a genuine fighting union like Birtek-Sen, and to denounce the anti-worker front composed of the bosses, the government and state, and regime unions!

We denounce Levi Strauss & Co. owners and bosses as complicit in the exploitation and oppression of our fellow workers in Turkey.

Long live the struggle of the workers of Özak Tekstil!
Long live class unionism, against collaborationist and regime unionism!
For the extension of the strike above factory and category boundaries!
For international workers’ solidarity and unity!

-Class Struggle Action Network

Contact: class-struggle-action@proton.me

December 6th, 2023

ABD’den Türkiye’de Mücadele Eden Özak Tekstil İşçileriyle Enternasyonalist Sınıf Dayanışması!

Türkiye’nin güneydoğusunda, Urfa’da faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçiler 10 gündür grevde ve şirkete, işbirlikçi sendikaya ve patron rejimine karşı kahramanca mücadele ediyor.

Herşey 19 Kasım’da fabrikada çalışan 700 işçiden yaklaşık 450’sinin bir araya gelerek Hak-İş’e bağlı sarı, işbirlikçi sendika Öz İplik-İş’ten ayrıldıklarını ve mücadeleci sendika Birtek-Sen’e (Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası) katıldıklarını açıklamalarıyla başladı.

Şirket yöneticileri ve Öz İplik-İş yöneticileri buna tepki olarak işçilere işbirlikçi sendikaya dönmeleri için baskı yapmaya başladılar, onları bire bir görüşmelere çağırarak şantaj yaptılar, kadın işçileri özel hayatlarına müdahale etmekle tehdit edecek kadar ileri gittiler!

Şirket bir işçiyi işten çıkarmak noktasına geldiğinde – 27 Kasım’da – yaklaşık 450 işçi greve gitti, önce fabrika içinde bir yürüyüş düzenledi ve ardından sokağa çıktı.

29 Kasım’da Urfa Valiliği şehirdeki gösterileri yasakladı, polis fabrika dışındaki işçilere saldırdı ve Birtek-Sen lideri gözaltına alındı ve sonra serbest bırakıldı.

Ertesi gün jandarma, işçilerin fabrika girişine yaklaşmasını engellemek için konuşlanarak grev kırıcıların içeri girmesine izin verdi. 1 Aralık’tan bu yana jandarma, işçilerin fabrikaya giden caddeye girmesini engellemek için demir kapılar ve zırhlı araçlardan oluşan bir duvar ördü!

2 Aralık’ta Urfa şehir merkezinde gösteri yapan işçiler bu kez polis güçlerinin saldırısına uğradı.

5 Aralık’ta, mücadelenin dokuzuncu gününde, şirket işçileri “yasadışı grev” yaptıkları gerekçesiyle mahkemeye verdi.

6 Aralık’ta jandarma işçilere cop ve göz yaşartıcı gazla saldırarak 19 işçiyi ve aralarında yine Birtek-Sen başkanının da bulunduğu üç sendika yöneticisini gözaltına aldı. Bunun sonucunda fabrika içinde çalışmaya devam eden işçiler dışarı çıkarak greve katıldılar!

Bu mücadele çok büyük önem taşımaktadır çünkü Türk ve Suriyeli işçilerin geçen Ocak ayında döküm grevinde birleşerek egemen sınıfın ırkçı propagandasına darbe vurduğu bölge, Urfa’nın 150 km batısındaki Gaziantep şehri de dahil olmak üzere, birçok başka tekstil fabrikasının da bulunduğu bir sanayi bölgesidir.

Bu mücadele aynı zamanda Türkiye’deki tüm işçi sınıfının rejim sendikaları dışında ve onlara karşı grev ve örgütlenmesinin yolunu göstermesi açısından da önemlidir!

Grev ulusal çapta önem kazanmıştır. İzmir’de, Türk-İş’e bağlı tekstil işçileri sendikası Deriteks’e üye işçiler, ücret artışı talebiyle bir eylem yaparak Urfa’daki Özak Tekstil’de çalışan mücadeleci sınıf kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade ettiler.

Bu tekstil fabrikasının ana müşterileri arasında Amerika Birleşik Devletleri merkezli Levi Strauss & Co şirketi bulunuyor. Bu nedenle ABD’deki işçiler ve CSAN (Class Struggle Action Network – Sınıf Mücadelesi Eylem Ağı) olarak Özak Tekstil’deki sınıf kardeşlerimizle dayanışmamızı ifade etmek, Birtek-Sen gibi gerçek bir mücadeleci sendikada örgütlenme özgürlüklerini desteklemek ve patronlar, hükümet ve devlet ile rejim sendikalarından oluşan işçi karşıtı cepheyi kınamak istiyoruz!

Levi Strauss & Co. sahiplerini ve patronlarını Türkiye’deki işçi kardeşlerimizin sömürülmesinin ve ezilmesinin suç ortağı olarak lanetliyoruz.

Yaşasın Özak Tekstil işçilerinin mücadelesi!
İşbirlikçi ve rejim sendikacılığına karşı yaşasın sınıf sendikacılığı!
Grev fabrika ve kategori sınırlarını aşsın!
Yaşasın uluslararası işçi dayanışması ve birliği!

-CSAN (Sınıf Mücadelesi Eylem Ağı)

İletişim: class-struggle-action@proton.me

6 Aralık 2023

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *